GENERATIE 1

I. CORNELIS ARIENSZ. BERCHWERFF, ook genoemd OP DEN TIMPEL

Cornelis Adriaanse, die op 30 januari 1591 beleend werd, was gehuwd met Katrijn Jans dochter van Jan Willemsz. Hij kocht na het overlijden van zijn schoonvader op 21 maart 1582 diens bouwmanswoning " den Tempel", hij overleed voor 3 november 1621
Zoon:
1. Aryen volgt II
 


GENERATIE 2

II. ARYEN CORNELISZ. BERGHWERFF
Hij huwde met Maertge Symonsdr. geboren 1 september 1587, overleden na 30 oktober 1669, dochter van Symon Jansz. en Neeltge Ariensdr.
Op 25 mei 1622 nam hij het bedrijf van zijn vader over.
Aryen en Maertge testeerden op 17 oktober 1641
Hij overleed na 30 oktober 1669.
Kinderen:
1. Symon Arentsz. volgt IIIa
2. Jan Arentsz. volgt IIIb
Jan Arentsz. Barchwerff (Berghwerff) woonde in 1666 in Papsou en in 1668 in Vlaardinger-Ambacht.
3. Hendrickje, huwde 2 november 1663 Vlaardingen Tijs Cornelisz. Dijkshoorn, werd begraven februari 1704. Woonde in 1666 in Maasland.
4. Jorisje, wordt genoemd Jorisje Aryens Barchwerff en Jorisjen Arents Berchwerff
Jorisje woonde zowel in 1666 als in 1668 in het Ambacht van Maasland. In 1668 wordt zij aangeduid als "bejaerde dochter", hetgeen getekent dat zij ongehuwd is gebleven.
5. Pieter Arentsz. overleden voor 30 oktober 1669

Hendrickje Arents Barghwerff
Geboren 2 november 1642 te Vlaardinger Ambacht, dochter van Aryen Cornelisz. Berchwerff en Maertge Symonsdr. werd begraven februari 1704.
Trouwde 2 november 1663 Vlaardingen Tijs Cornelisz Dijkshoorn, geboren rond 1615, weduwnaar van Crijntje Jans en Trijntje Cornelisdr Berckhout . Zij woonden in 1666 in Maasland.
Kinderen:
1. Geertje geb. 1664 in Maasland
2. Trijntje geb. ca. 1666 in MaaslandGENERATIE 3

III a. SYMON ARENTSZ. BERGHWERFF
Woonde in Vockestaert, werd genoemd Symon Aryen in Fockestaert of Simon Arij in phockestaert, een man die somers ter zee en ten haring placht te varen.
(DTB Kethel NH 1622-1714/400)
Trouwde als Simon Arentsz. J.M. van Vlaardinger Ambacht ondertrouw Vlaardingen 25 maart 1635 met Neeltge Cornelis j.d. van 't Wout. Symon Arentsz. is de stamvader van de "Maassluise tak" van het geslacht Bergwerff
Kinderen:
1. Trijntje gedoopt 26 mei 1641
2. Cornelis gedoopt 12 januari 1642
3. Cornelis
4. Maertge gedoopt 26 mei 1647
5. Maertge gedoopt 17 oktober 1649


III b. JAN ARENTSZ. BERGWERFF, ook genaamd TIMPEL
Geboren Vlaardingerambacht, bouwman Hij ondertrouwde Vlaardingen 5 augustus 1654 met Annetge Cornelisdr. Coppert, wonende op de Vijfsluizen, begr. Vlaardingen oktober 1699, dochter van Cornelis Ariensz. Coppert en Maritge Cornelisdr.
Jan Arentsz. is de stamvader van de Vlaardingse tak van het geslacht Bergwerf(f).
Kinderen (volgorde onbekend):
1. Neeltje
2. Cornelis, volgt IV a
3. Pieter, volgt IV b
4. Marijtje.
5. Anna, gedoopt Vlaardingen 16 februari (mei)1669
,   begraven juni 1679.
6. Ary, gedoopt Vlaardingen 31 januari 1672 volgt IV c

Neeltje (1)
Gehuwd in augustus 1683 met Thijs Maertensz. Suythoorn, zoon van Maerten Cornelisz. Suythoorn en Crijnthe Willemsdr., gedoopt te Vlaardingen op 22 juli 1663, aldaar begraven op 23 februari 1735.
Op 26 april 1715 verkochten Pieter Jansz.Bergwerff en Ary Jansz. Bergwerff, voogden van de minderjarige zoon van Neeltje een huis met erf aan de westzijde van de Kortedijk aan Jacob Arentsz. Oostermeer.
Op 20 mei 1728 verkocht Thijs Maertensz. een huis met erf aan de aan oostzijde van de Kortedijk aan Willem Tijsz. Suythoorn en Abram Bergwerff (GA. Vlaardingen, Recht. Arch. Vlaardingen 77, blz. 223v, 20 mei 1728)
Neeltje is begraven te Vlaardingen op 1 mei 1737.
Kinderen:
1 Trijntie geb. 12 maart 1684 Vlaardingen
2 Maerten geb. 20 februari 1686
3 Cornelis geb. 26 oktober 1687
4 Cornelis geb. 4 maart 1691
in oktober 1715 begraven: een zoon van Thys Maartensz. Zuijthoorn.

Marijtje (4)
Ondertrouwd als ‘bejaarde dochter’ op 2 juni 1725 te Vlaardingen met Dirck Gerritsz. Berckhout weduwnaar van Annetje Jansdr. Straats, wonend in de Kethel.
Marijtje kocht op 16 mei 1708 een huis met erf aan de westzijde van de dijk in het Zwarteveld voor 250 gulden, dat zij op 10 mei 1712 weer verkocht voor 300 gulden. (Recht. Arch. Vlaardingen 74, blz. 288,16 mei 1708 en 75, blz. 79, 10 mei 1712).


 
GENERATIE 4

IV a. CORNELIS JANSZ. BERGWERFF
Zoon van Jan Arentsz. en Annetje Coppert, begraven Schiedam 30 september 1721.
Hij ondertrouwde Ie Vlaardingen 8 september 1686 met Ariaentge Claesdr. van Dijck, geboren Vlaardingerambacht, overl. vóór april 1708
Hij hertrouwde 28 april 1708 in Schiedam met Maria Pietersdr. van den Bergh, geboren 1687 in Schiedam

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Arij gedoopt 23 juli 1687 te Vlaardingen
2. Abram  gedoopt 25 mei 1689
3. Maritie gedoopt 6 december 1690
4. Claas  gedoopt 30 april 1693 volgt V a
5. Annetje gedoopt 11 oktober 1697
6. Maria gedoopt 20 juli 1701 te Schiedam
7. Lijsbeth gedoopt 18 mei 1704 te Schiedam

Kinderen uit het tweede huwelijk:
8. Arien gedoopt 8 juni 1710 in Schiedam volgt V b
9. Ariaantje gedoopt 2 oktober 1711 in Schiedam     
10. Maria gedoopt 4 augustus 1713 in Schiedam
11. Pieter gedoopt 1 januari 1715 in Schiedam volgt V c
12.Cornelis gedoopt 27 mei 1716 in Schiedam
13.Jan gedoopt 6 april 1718 in Schiedam  volgt V d
14. Maria gedoopt 13 september 1719 in Schiedam
15.Cornelis gedoopt 7 december 1721 in Schiedam

Ariaentje (9)
Gehuwd op op 30 november te 1752 Schiedam en op 2 december 1752 te Gorkum met Arien van der Wiel.
Ariaantje Bergwerv j.d., op de markt, 21 mei 1730 Lidmaat der gereformeerde gemeente.
Op 24 november 1752 Ariaantje Bergwerf met attistatie vetrokken naar Gorinchem.
Op 21 juli 1753 is ten behoeve van den armen van Gorinchem aan Ariaentje Bergwerff geaccordeert een acte van indemniteijt, in den gevalle de voorn. Ariaentje Bergwerff onverhopelijk tot armoede kwam te geraeken.
Besogneboek van Burgemeesteren nr. 373 Resolutie van 21 juli 1753.
ONA Schiedam 878-174 of 774 rekening (1730-1749),
822-449 testament op 6 juni 1653:
Ariaentje Bergwerff en Arien van der Wiel wonend tot Gorinchem. Testament op de langstlevende. Beiden zetten hun handtekening!


 
IVb. PIETER JANSZ. BERGWERFF,
Zoon van Jan Arentsz. en Annetje Coppert, geboren Vlaardingerambacht, landbouwer, overleden 15 februari 1742 in Vlaardingen
Hij ondertrouwde I. Vlaardingen 22 oktober 1690 met Teuntje Jansdr. van der Velde, gedoopt Vlaardingen 29 december 1669, begraven Vlaardingen december 1699, dochter van Jan Jansz. van der Velde en Ermptje Arentsdr. van der Hoeven.
Hij hertrouwde Vlaardingen 9 mei 1700 met Maartje Ariensdr. Hoogendam, gedoopt Vlaardingen 28 januari 1671, dochter van Ary Pietersz. Hoogendam en Jorisje Claesdr. Natschoe. Zij testeerden 12 september 1720 te Delft. Er waren toen nog 3 kinderen uit zijn eerste huwelijk in leven; de kinderen uit zijn tweede huwelijk waren allemaal overleden.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Ary, gedoopt 29 april 1691 volgt V e
2. Jan, gedoopt 16 november 1692 volgt V f
3. Maria, gedoopt Vlaardingen 20 februari 1695
4. N.N., begraven Vlaardingen december 1697.
5. N.N., begraven Vlaardingen juli 1699.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Ary, gedoopt Vlaardingen 24 juli 1701.
7. Annetje, gedoopt Vlaardingen 31 december 1702.
8. Ary, gedoopt Vlaardingen 12 oktober 1704,
     begraven mei 1708.

Maria (3)
Zij trouwde te Vlaardingen op 21 december 1721 met Jacob Arientsz. Brobbel, schipper op de hoeker ‘de Eendracht’, zoon van Ary Willemsz. Brobbel en Maria Willemsdr. Hartoch, gedoopt op 15 december 1694 te Vlaardingen, aldaar begraven in januari 1772.
Maria werd begraven op 10 augustus 1728 te Vlaardingen oud 33 jaar.
Na het overlijden van Maria werden Ary Bergwerff (oudste broer) en Claes Arentsz. Brobbel aangesteld als voogden over de twee nagelaten kinderen.
Kinderen:
1. Marijtje gedoopt 6 juni 1723
2. Arij gedoopt 10 mei 1725,
overleden voor december 1726.
3. Arij gedoopt 8 december 1726IV c. ARY JANSZ. BERGHWERFF
Zoon van Jan Arentsz. en Annetje Coppert, gedoopt 31 januari 1672 te Vlaardingen, zoon van Jan Arentsz. Bergwerff (Timpel) en Annetge Cornelisdr. Coppert. beroep bouwman. Overleden op 1 maart 1727 te Vlaardingerambacht
Gehuwd te Vlaardingen op 13 april 1698 met Neeltje Zuijderent geboren 4 december 1675 te Vlaardingen, dochter van Cornelis Arentsz. Suyderent en Annetge Cornelisdr. Cleijn. Overleden in november 1711 te Vlaardinger Ambacht.
Hertrouwd te Vlaardingen op 26 februari 1713 (ondertr. 12 februari) met Aefje Pietersdr. van der Lely (j.d.), geboren te Vlaardinger Ambacht, dochter van Pieter Sijmonsz. van der Lelij en Neeltje Philipsdr. Schinkelhoek, begraven op 26 september 1759 te Vlaardingen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Maria gedoopt 22 juni 1698 te Vlaardingen
2. Cornelis gedoopt 12 augustus 1699
3. Cornelia gedoopt 27 februari 1701
4. Abraham gedoopt 29 oktober 1702 volgt Vg
5. Annetje gedoopt 15 oktober 1704 (26 oktober 1704)
6. Aeltje gedoopt 1 oktober 1706
7. Lydia gedoopt 14 oktober 1708

Kinderen uit het tweede huwelijk:
8. Neeltje gedoopt 4 oktober 1713
9 en 10 Jan en Neeltje gedoopt 3 maart 1715
11. Pietertje gedoopt 31 mei 1716
12. Neeltje gedoopt 23 mei 1717
13 en 14 Johannes en Neeltje gedoopt 14 augustus 1718
15. Pieter gedoopt 25 december 1719
16. Arend gedoopt Vlaardingen 1 juni 1721

Maria (1)
Gehuwd op 8 mei 1734 in Vlaardingen met Willem Thijsse Suijdhoorn, zoon van Thijs Maertensz. Suythoorn en Neeltje Jansdr. Bergwerff.
Willem Thijsse Suidhoorn is een neef van Maria.

Annetje (5)
Gehuwd op 27 juli 1727 te Vlaardingen met Michiel Arentsz. van Berkel, zoon van Arent Nanninghse van Berckel en Maritie Lambrechts van Wateringh, gedoopt op 21 december 1704 te Vlaardingen, overleden september 1777 te Vlaardingen.
Kinderen:
1. Ary gedoopt 3 oktober 1726,
getuige Marijtje Arents Bergwerf
2. Arent gedoopt 6 december 1729
getuige Marijtje van Berkel
3. Jan gedoopt 10 september 1730
getuige Marijtje Arents Bergwerf
4. Lambregt gedoopt 18 december 1733
5. Jan gedoopt 25 september 1735,
getuige: Marijtje Arents Bergwerf
6. Neeltje gedoopt 8 maart 1739
getuige Aaltje Bergwerff,
overleden 29 april 1806
7. Abram gedoopt 1 mei 1743,
getuige: Aaltje Bergwerff
8. Maria gedoopt 1 mei 1743
9. Annetje gedoopt 22 oktober 1747,
getuige: Aaltje Bergwerff

Aeltje (6)
Gehuwd op 29 april 1731 te Vlaardingen op 25 jarige leeftijd met Syme Pieters van der Lely, zoon van Pieter Symons van der Lely en Neeltje Philipsdochter Schinkelshoek, gedoopt op 17 augustus 1692, overleden voor 1785. Syme is de broer van haar stiefmoeder en is 39 jaar oud.
beiden overleden voor 1785.
Kinderen:
1. Neeltje gedoopt op 24 februari 1732 Maasland GK
overleden Maasland 1732
2. Pieter gedoopt op 4 juli 1734
3. Ary gedoopt op 9 juni 1737
4. Neeltje gedoopt op 9 maart 1740, in 1766 gehuwd met Ary Zuijderend.

zie: Comende van den Dorpe van Maeslandt, de geschiedenis van de familie van der Lely:

Symen heeft een eigen boerenbedrijf, maar hij werkt ook bij zijn zus Aefje (IVf). In 1658 ontvangt hij voor twintig werken een bedrag van f 54,--