.

GENEALOGIE VAN SLOOTEN
De gegevens, die de aanleiding waren voor deze genealogie zijn verzameld door mijn oom Jan van Slooten (VIk).
Hij heeft vanaf zijn vader een stamreeks gemaakt tot  Auke van Slooten. Van zijn broers en zusters heeft hij zoveel mogelijk gegevens verzameld met betrekking tot kinderen en kleinkinderen.
Naderhand zijn gegevens toegevoegd, die ik van Klaas van Slooten

(Zaandijk) en van anderen heb ontvangen en in enkele gesprekken heb opgetekend.

Opmerkingen en aanvullingen zij van harte welkom.

In verband met de privacy heb ik alle plaatsnamen en datums
na 1950 weggelaten

Martin Bergwerff