terug

Beroepsbevolking Maassluis anno 1680

250 Vissers
250 Vissersgezellen
30 Straatwerkers
4 Parlevinkers
4 Schoenlappers
1 Viscooper
1 Bierschipper
1 Nachtwaecker
1 Chirurgijn
1 Veerman op den Briel
1 Cooperslager
1 Corenmolenaer
1 Glasemaker
1 Houtsager
1 Clockeluijder
1 Voerman
1 Marktschipper op Leyden
1 Marktschipper op Rotterdam
1 Cousenbreijster

Bron: het Delftse belastingcohier anno 1680