Om een parking voor een scootmobiel te realiseren was nog wel wat meer nodig dan het uitvinden van een fietsenkeldertje.
De winkelkast werd van de muur gehaald, wat opgeschoven en gedraaid zodat er achter de boekenkast ruimte kwam.
De muur rechts tot kasthoogte voorzien van kraaldeeltjes om drie deuren naast alkaar wat te camoufleren.